Odla – vår 2019

Studiecirkel ”Odla”: varannan torsdag kl. 12.30

Start 2019-01-17 kl. 10.30 (4 träffar 17/1 31/1 12/2 28/2)

 

passet   abf_logga125

Bil från: https://www.lavanguardia.com/natural/si-existe/20170608/423252576794/plantas-tienen-cerebro.html