Om oss

Passet Billsta ekonomiska förening

Passet har övergått från att vara projekt till att bli en återhämtningscenter drivet i kooperativ form, med Sollefteå kommun som uppdragsgivare.

Passet är en daglig verksamhet där vi strävar efter varje individs egen återhämtning. Målgruppen är personer med psykisk funktionsnedsättning, fokus ligger på individens färdigheter och inte individens funktionsnedsättning. För att komma till Passet för att umgås, fika, äta, delta i studiecirkel, prata eller bestämma möte med någon av personalen behövs inte någon biståndsbedömning, läkarintyg eller medlemskap i RSMH. Alla är välkomna!

Vår verksamhet är drogfri och vi har sekretess gentemot dig som kommer till oss.

Öppettider  

Tillfälliga öppettider:

Måndag – Torsdag 08.30 -13.30

Fredagar 08.30 – 13.00

(Måndag – Torsdag: 08.30 – 14.30
Fredag: 08.30 – 13.00)

Kaffe

Möjlighet till kaffe/te under hela öppettiden.

Lunch

Vi säljer matlådor till självkostnadspris annars kan man ta med egen matsäck.

Trivselfika

Fredagar kl. 10.00 bjuder vi på trivselfika med t.ex. smörgås, våfflor, toast m.m. (15:- för gäster)
Inkl. kaffe el. annan dryck.

Vi tar även upp en kortfattad information och veckoplanering inför nästkommande vecka/veckor.

Månadsmöte

Sista fredagen i varje månad kl. 11.00 har vi månadsmöte. Trivselfika serveras likt övriga fredagar.

Under månadsmötena tas nya idéer, synpunkter och frågor angående verksamheten upp. En sekreterare antecknare vad som tas upp/beslutas under mötet.


PROGRAMFÖRKLARING

Återhämtningscenter har samma värdegrund, målsättning, metodik, utvärdering och självfallet utbildning.

Begreppet innebär en sammanhållen kvalitetsförbättring för RSMH, där vi erbjuder vår kunskap inom rehabilitering, återhämtning, studier och arbete. Att ta ett helhetsgrepp kring återhämtning, studier och arbete ser vi som innovativt, vi vet även att det finns ett stort behov ute i landet hos både unga och vuxna personer ur målgruppen.

Att erbjuda aktiviteter som personen inte behöver känna rädsla för att misslyckas med ”fail safe”, är A och O för att individen skall kunna lyckas inom arbete/studier då det gäller människor som lider av psykisk ohälsa