Länkar

Följande länkar leder Dig snabbt till användbara hemsidor:

Sollefteå kommun                


Landstinget Västernorrland    


Försäkringskassan                


Arbetsförmedlingen            


Komvux Sollefteå                  


ABF                                    


Nationell samverkan för psykisk ohälsa   


Riksförbundet Ungdom för social hälsa    


 Handisam                   


 

Viktig kontaktinformation vid akut behov:

 

Mobila Teamet

Teamledare Sollefteå: Mikael Wallin (mikael.wallin@lvn.se)

Tel: 0620 – 19291

Teamledare Kramfors: Ingmarie Georgsson (ingmarie.georgsson@lvn.se)

Tel: 0612 – 86089


Psykiatrimottagningen

Sollefteå

Mailadress: psykmottagningen.solleftea@lvn.se

Tel: 0620 – 19291

Kramfors

Mailadress: psykmottagningen.kramfors@lvn.se

Tel: 0612 – 86117


Vår närmsta samarbetspartner är:

RSMH Mittpunkten