Psykiatridagarna 2020 – digital

Onsdag 4 november

10.30 – 11.30

På PASSET visar vi:

Cecilia Eliasson berättar om sina erfarenheter av att ha arbetat som Peer Support i Länsverksamhet psykiatri, Region Västernorrland. Peer Supportens grundläggande uppgift är att fungera som kamratstödjare till deltagare/brukare/patienter, baserat på kunskaper utifrån egna och brukarrörelsens erfarenheter av återhämtningsstrategier, egenmaktsutveckling och minskat självstigma. Peer supportern är en del av personalgruppen, deltar i det löpande arbetet samt medverkar i verksamhetens utvecklingsarbete.

https://www.rvn.se/sv/Om-regionen/Aktuellt-i-Region-Vasternorrland/Kalendarium/Kalenderhandelser/psykiatridagarna-2020–digitala-seminarium/