Studiebesök till Apotekhuset Konst och Kultur

Tisdag den 29 mars kl. 12.30 besöker vi Apotekhuset konst och kultur

Nya utställningar:

”Skimutis x två” av Tomas och Martin Skimutis

”Tyska förnimmelser” av Maria Sundström

Välkommen att följa med!