”Trädgård och grodda” – Studiecirkel – start

Studiecirkel ”Trädgård och grodda”

Inspiration, fröer, kryddväxter och odlingsråd…

Start 2019-03-14 varannan torsdag kl. 12.30  varannan torsdag kl. 12.30 (udda veckor)

passet   abf_logga125

Bild från: https://www.aarp.org/espanol/hogar-familia/expertos/cristina-mella/info-04-2013/fotos-verduras-hierbas-plantar.html#slide11