Utflykt till Björkå gravfält

Med promenad och fika

Torsdag den 5 september kl. 10.30

Sydost om herrgården ligger Ångermanlands största gravfält som är daterat till yngre järnåldern (600-1000 e.Kr.). Det består av 31 gravhögar och nio runda stensättningar. Den största högen är 15 meter i diameter och 2,5 meter hög. Merparten av högarna har mittgrop. De runda stensättningarna är låga, övertorvade och 6-10 meter i diameter. Gravfältet ligger intill Ångermanälven.

Välkomna!

Bild och text från: Av Y-näsmannen – Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21083165